Nieuw wachtwoord aanvragen

w zoekresultaten

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Logeren in Frankrijk (hierna: “LIF”) verwerkt van haar websitebezoekers. Als je een formulier invult op onze website of om andere reden persoonsgegevens aan LIF verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen.

Verantwoordelijke voor verwerking persoonsgegevens

Vera Buytaert, Le Bonheur, 19 Rue de la Charente, 16290 Hiersac, Frankrijk
info@logereninfrankrijk.com

Hoe worden uw gegevens beschermd?

We hebben de nodige beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw gegevens te beschermen. Deze maatregelen worden nageleefd door ons, maar we eisen dezelfde maatregelen van onze partners en leveranciers.

Wat zijn uw rechten?

U heeft op elk moment het om uw gegevens te controleren en aan te passen. U kan zich verzetten tegen het ontvangen van direct marketing berichten.

Cookiebeleid

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Welke gegevens verwerkt LIF en voor welk doel?

We verwerken de persoonsgegevens van onze gebruikers voor verschillende doeleinden. We hebben de gegevens nodig voor facturatie en klantenadministratie, direct marketing, marktonderzoek, verbetering van onze dienstverlening en vermijden van fraude. We gebruiken en behouden uw gegevens zolang als nodig is voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld.

Om onze website en de gebruikservaring ervan te verbeteren, verzamelen we informatie zoals het type browser, IP-adres, bezochte pagina’s en aantal keren dat er geklikt werd. Die gegevens verkrijgen we via Google Analytics en cookies.

Registratie als verhuurder

Verstrek je ons gegevens via ons registratieformulier als verhuurder?
Dan slaan wij die in een beveiligde omgeving op. We kunnen ze vervolgens gebruiken om:

 • jouw accommodatie te publiceren
 • jouw vraag te beantwoorden
 • jouw bestelling te verwerken
 • je onze e-nieuwsbrief te bezorgen
 • je bij gelegenheid van belangrijk nieuws op de hoogte brengen

Je kan je om op het even welk moment, kosteloos en op verzoek, verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens.

Registratie als huurder

Verstrek je ons als vakantieganger zelf gegevens via ons login formulier?Dan slaan wij die in een beveiligde omgeving op. We kunnen ze vervolgens gebruiken om:

 • jouw contactgegevens door te geven aan de betreffende verhuurder
 • jouw info- of reservatieaanvraag te bezorgen aan de betreffende verhuurder
 • je onze e-nieuwsbrief te bezorgen
 • je bij gelegenheid van belangrijk nieuws op de hoogte brengen

Verstrek je ons zelf gegevens en geef je daarbij aan dat je ook onze e-nieuwsbrief wil ontvangen. Dan slaan wij die in een beveiligde omgeving op. We gebruiken ze vervolgens alleen om:

 • je e-nieuwsbrieven of blog-berichten te bezorgen per e-mail.
 • je, incidenteel, van een uitzonderlijk aanbod of een nieuwe dienst op de hoogte te brengen

Je kan je op elk moment weer uitschrijven. Je hebt hiervoor alleen het e-mailadres nodig, waarop je onze e-nieuwsbrief ontvangt. Op elke nieuwsbrief vind je een uitschrijflink.

Derden

Persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het te huur aanbieden en verhuren van vakantieverblijven worden in het desbetreffende softwarepakket van onze leverancier ingegeven. Wij eisen dat al onze leveranciers GDPR compliant zijn.
Namen en e-mailadressen die we gebruiken voor het versturen van onze nieuwsbrief, geven we door aan de firma waarmee we deze e-mailings versturen.
Verder verstrekken wij nooit gegevens aan derden, tenzij een gerechtelijk bevel ons hiertoe zou dwingen.

Bescherming gegevens

Ter bescherming van jouw persoonsgegevens heeft LIF passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Jouw gegevens worden op een veilige manier bewaard op een server. Er wordt van deze gegevens op regelmatige basis een back-up gemaakt. Alle data is beschermd via een firewall en enkel toegankelijk voor bevoegde medewerkers van LIF.

Bewaartermijn

Documenten en/of gegevens die we van huurders of verhuurders ontvangen, worden bewaard volgende de wettelijke termijnen en vervolgens vernietigd.

Gegevens worden bewaard zolang nodig, om de gevraagde diensten aan jou te leveren en een vlotte dienstverlening te kunnen garanderen. Aansluitend worden de gegevens vernietigd tenzij er een wettelijke plicht is bepaalde gegevens langer te bewaren. Documenten en/of gegevens die we van de wetgever moeten bewaren (bv. facturen, btw-gegevens) worden bewaard volgende de wettelijke termijnen en vervolgens vernietigd.

Rechten van de gebruikers

Via het mailadres info@logereninfrankrijk.com kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
LIF zal je verzoek in behandeling nemen en je na ontvangst informeren over de stappen die we vervolgens ondernomen hebben.
Je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken. Je hebt het recht om de automatische profilering van jouw gegevens uit te schakelen.
Indien je klachten hebt over de wijze waarop LIF je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen via info@logereninfrankrijk.com. Je hebt ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie wanneer je vindt dat jouw persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan info@logereninfrankrijk.com

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij zijn gerechtigd de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder jou daarvan op de hoogte te stellen. Het doorvoeren van de wijziging op deze pagina is daarvoor afdoende. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

Contacteren

Met vragen of opmerkingen kan u steeds terecht op het mailadres: info@logereninfrankrijk.com Uw vragen worden steeds vertrouwelijk behandeld.